napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  Szpital  /  Centrum Onkologii

Centrum Onkologii

Centrum Chorób Piersi – Breast Unit
Oddział Chirurgii Onkologicznej
Oddział Chirurgii Onkologicznej I
Oddział Chirurgii Onkologicznej II

Pododdział Nowotworów Tk. Miękkich, Skóry i Czerniaków 

Oddział Ginekologii Onkologicznej
Oddział Onkologii Klinicznej/ Chemioterapii
Oddział Medycyny Paliatywnej
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Blok Operacyjny
Izba Przyjęć
Dział Sterylizacji
Główny Farmaceuta
Apteka Szpitalna
Dział Psychologii
Dział Epidemiologii
Konsultanci medyczni
Pracownicy socjalni
Zakład Fizjoterapii i Rehabilitacji Medycznej
Zakład Radioterapii
Zakład Medycyny Nuklearnej
Zakład Fizyki Medycznej
Zakład Elektroniki Medycznej
Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Zakład Diagnostyki Chorób Piersi
Zakład Endoskopii
Zakład Patomorfologii I
Zakład Patomorfologii II
Zakład Diagnostyki Molekularnej Nowotworów
Zakład Diagnostytki Laboratoryjnej
Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej III
Skip to content